banner
| úvodní stránka | e - stravování | e - ŽK | organizace šk. roku | ke stažení |

 

Sestavuji aktuální kalendář ...

 

 

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz
Škola pro všechny


Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa
2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  
Specifický cíl
02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001705
Výzva
02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Aktivity projektu
II/1.2 - Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
II/2.1a - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská gramotnost)
II/2.1b - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická gramotnost)
II/2.1e - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Inkluze)
II/2.8 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
II/3.2 - Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
II/3.3 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Financování projektu


Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

980 303,00

Dotace EU

833 257,55

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

147 045,45

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

 

Doba realizace
02/2017 – 01/2019

Kontakty

Základní škola Havířov-Podlesí
F. Hrubína 1537/5
Havířov-Podlesí
736 01

Telefon
Škola:
597 578 975
736 727 494
Jídelna:
597 578 976
737 117 018

E-mail:
sekretariat@zshrubina.cz

IČO: 61988723
IZO: 102156964

Mapa a GPS

 

Užitečné odkazy

kraj Moravskoslezsky

ministerstvo školství